Cập nhật ngày: 4/8/2017

VOV4.VN - Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác, phân công các ngành, các đơn vị giúp tiếp 101 xã khó khăn khác.

Trong 6 năm qua, tỉnh Điện Biên đã bố trí các sở, ngành, đoàn thể triển khai giúp đỡ 78 xã khó khăn trên địa bàn. Ngoài hỗ trợ hàng nghìn cây, con giống vật nuôi, các đơn vị tổ chức xây dựng các mô hình theo hình thức nông - lâm kết hợp ven hồ thành các mô hình rừng hỗn giao, mô hình thả cá cộng đồng và mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản; mở các lớp dạy kỹ thuật trồng và khai thác rừng, chăm sóc và phòng chống bệnh trên gia súc, gia cầm.

Hỗ trợ bò giống cho bà con vùng cao. Ảnh: baomoi.com

Ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, các ngành, đơn vị đã huy động kinh phí và ngày công lao động để xây dựng hàng trăm công trình kết cấu hạ tầng cho các xã; sửa chữa và làm mới đường giao thông, kênh mương nội đồng; xây dựng nhà lớp học các cấp, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà ở cho hộ nghèo… với tổng trị giá trên 17 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác, phân công các ngành, các đơn vị giúp tiếp 101 xã khó khăn khác đến năm 2020. Các đơn vị sẽ tập trung tư vấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tư vấn quản lý các chương trình - dự án dành cho người nghèo, xã nghèo đúng mục đích, đúng đối tượng.

 

 

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc


BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung