Cập nhật ngày: 9/2/2018

VOV4.VN - Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ tổ chức 83 lớp, huy động gần 2.400 em từ bậc trung học cơ sở trở lên tham gia học các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

 

Tổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ, cho biết: ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ tập trung củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp để đi vào hoạt động có chất lượng; điều tra trình độ văn hóa ở các xã, phường, thị trấn; triển khai phần mềm quản lý thống nhất trong cả nước về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

 

 

Ngọc Hân/VOV-ĐBSCL