VOV4.VN - Từ khi Hợp Tác Xã lanh Lùng Tám thành lập và đi vào hoạt động, nghề dệt lanh của đồng bào Mông ở Quản Bạ, Hà Giang được bảo tồn và phát triển, đồng thời mang lại nguồn thu nhập cho chị em phụ nữ. (Chương trình ngày 9/4/2019)


Bà Vàng Thị Mai. Ảnh: bienphong.com.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung