Cập nhật ngày: 25/9/2017

VOV4.VN - Nguồn vốn phục vụ hộ nghèo và đối tượng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắc Nông ngày càng tăng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 15%, nâng tổng dư nợ đến nay là 2.147 tỷ đồng.

 

Nguồn vốn này đã giúp 246.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay để đầu tư sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động;  giúp trên 33.000 lượt học sinh - sinh viên vay trong quá trình học tập. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắc Nông đã xây dựng 2.000 căn nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo.

UBND tỉnh Đắc Nông trao 54 bằng khen cho các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tín dụng chính sách - xã hội

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắc Nông, thông qua nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, đời sống người dân phần nào cải thiện, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 33% (năm 2004) xuống còn 19,2%.

Ông Đào Thái Hòa, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng xã hội chi nhánh Đắc Nông, cho biết, giai đoạn tới, ngân hàng tiếp tục bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, hỗ trợ có hiệu quả hơn nữa cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là người ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.

 Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung