VOV4.VN - Chân núi Tam Đảo là nơi định cư lâu đời của cộng đồng dân tộc Sán Dìu. Tam Đảo có điều kiện thuận lợi cho nhiều loại cây dược liệu phát triển. Và từ xa xưa, bà con dân tộc Sán Dìu đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong sử dụng cây thuốc để trị bệnh cứu người. (Chương trình ngày 19/3/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung