logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

VOV4.VN - Chân núi Tam Đảo là nơi định cư lâu đời của cộng đồng dân tộc Sán Dìu. Tam Đảo có điều kiện thuận lợi cho nhiều loại cây dược liệu phát triển. Và từ xa xưa, bà con dân tộc Sán Dìu đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong sử dụng cây thuốc để trị bệnh cứu người. (Chương trình ngày 19/3/2017)

Tải file

Mã Nhúng:

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)