Cập nhật ngày: 5/1/2017

(VOV) - Tỉnh Ninh Thuận trích ngân sách hơn 13 tỷ đồng tặng quà và hỗ trợ tiền cho hơn 56.680 đối tượng chính sách, gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội là người già 80 tuổi trở lên, trẻ mồ côi và người già đang nuôi dưỡng ở các điểm tập trung.

 

UBND tỉnh Ninh Thuận đã phân công các thành viên UBND tỉnh và các sở, ban ngành thành lập các đoàn công các đến thăm, tặng quà các địa phương bị thiên tai.

 

Ngoài ngân sách của địa phương, các ngành, địa phương, Mặt trận các cấp vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tặng hàng ngàn suất quà để chăm lo Tết cho người dân các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

 

 

CTV Lê Na-Văn Cảnh

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung