(VOV4)- Thủ tướng chính phủ đã ra lệnh đóng của rừng để bảo vệ rừng ở Tây Nguyên, nhưng tình trạng vi phạm luật ở khu vực này vẫn diễn biến phức tạp. Giải pháp nào để những cánh rừng ở nơi đây không bị thu hẹp?(Chương trình ngày 9/11/2016)

Hồng Nhung/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung