(VOV2)- Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ vừa được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mời bạn tìm hiểu về tín ngưỡng này. (chương trình ngày 29/1/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung