VOV4.VN - Xác định tài nguyên rừng là thế mạnh của địa phương, nhiều năm qua, chính quyền huyện Bình Liêu đã và đang tích cực chỉ đạo tăng độ che phủ rừng và phát triển khai thác lâm sản ngoài gỗ, hướng đến quản lý và khai thác rừng bền vững. (Dân tộc và Phát triển ngày 7/1/2021)


Tỷ lệ che phủ rừng của huyện Bình Liêu hiện đạt 67,2%. Ảnh: baoquangninh.com.vn 

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao