VOV4.VN - Đó là chị Bùi Thị Ngợi ở thị trấn Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình. Hiện nay, diện tích trồng ớt của nhóm ớt rừng Lạc Sơn của chị Bùi Thị Ngợi và các thành viên có khoảng 3.000 m2, với sản lượng đạt gần 700kg. (Chương trình ngày 10/9/2019)


Chị Bùi Thị Ngợi và sản phẩm ớt đóng lọ.

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung