VOV4.VN - Người K’ho dưới chân núi Langbiang, Lâm Đồng đã biết làm du lịch nhờ tận dụng và phát huy thế mạnh về giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của dân tộc mình. (Chương trình ngày ngày 11/2/2019)


Bà con đồng bào dân tộc thiểu số K’ho đưa văn hóa cồng chiêng vào phục vụ khách du lịch. Ảnh: Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung