VOV4.VN - Là một bí thư đoàn xã dám nghĩ, dám làm, Lang Văn Sáng ở xã Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An đã tận dụng lòng hồ Hủa Na để phát triển nuôi cá lồng bè. Mỗi năm những lồng cá trên hồ thủy điện cho anh thu nhập hơn 100 triệu đồng. (Chương trình ngày 12/11/2019)


Anh Lang Văn Sáng – Bí thư Đoàn xã Đồng Văn. Ảnh: Dân trí

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung