VOV4.VN - Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Sống trong một gia đình có bạo lực gia đình, trẻ em phải chứng kiến, chịu đựng những tác động tiêu cực cả về thể xác và tâm lý, hoặc trở thành nạn nhân trực tiếp của bạo lực, xâm hại. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 16/12/2019)

Việt Nam có khoảng 2 nghìn trẻ em bị xâm hại, bạo lực mỗi năm. Ảnh KT

PV/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung