VOV4.VN - Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ luôn dành tình cảm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào sinh sống ở những vùng còn nhiều khó khăn. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 19/5/2020)


Bà Chu Chà Me (bên trái) chia sẻ về kỷ niệm lần được gặp Bác. Ảnh: baodantoc.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung