VOV4.VN - Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 691 ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Đây là mục tiêu và cũng là tiền đề tạo nên một phong trào xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 25/4/2019)

Nông thôn mới kiểu mẫu đang được triển khai sâu rộng ở Lai Châu. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung