VOV4.VN - Thời gian qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã trở thành nguồn vốn hiệu quả, giúp nhiều hội viên ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình có điều kiện phát triển kinh tế. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 30/7/2020)

Nông dân khu 4, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) chăm sóc vườn cam trồng theo tiêu chuẩn VietGAP cho giá trị thu nhập cao. Ảnh: baohoabinh.com.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao