VOV2 - Hát trống quân Đức Bác là hình thức sinh hoạt văn hóa có từ lâu đời, gắn với nhiều tích truyện. Theo người cao tuổi ở Đức Bác thì khúc sông Lô chảy qua xã gắn với sự tích cô con gái của Vua Hùng đi thuyền xuôi dòng và mãi mãi không trở lại...từ đó dân làng ở Đức Bác đã lập đền thờ tưởng nhớ. (Chương trình ngày 6/5/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung