(VOV2)- Lễ tạ ơn cha mẹ của người Gia-rai thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cái đối với cha mẹ. Khi một cặp vợ chồng đã thành một gia đình nhỏ, ăn bếp riêng và có kinh tế ổn định, họ sẽ làm lễ này cho cha mẹ mình. (Chương trình ngày 10/12/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung