(VOV4)- Tiếng trống không xuất hiện trong lễ hội của người Mông mà chỉ dùng trong việc ma chay. Người Mông quan niệm trống được nuôi thì mới thiêng và phải được gọi bằng ông. (Chương trình ngày 18/1/2017)

Hồng Nhung/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung