(VOV2)- Cùng một ý nghĩa cầu cho mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi, nhà nhà no ấm, thóc lúa đầy bồ,gà lợn đầy chuồng, song cách thức tổ chức ở mỗi cộng đồng lại có những nét khác nhau.(Chương trình ngày 19/11/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung