VOV2 - Làm ruộng và nương bậc thang là nguồn sống chính của đồng bào các dân tộc sinh sống ở vùng núi cao các tỉnh phía Bắc nước ta. Đó là tập quán canh tác độc đáo, đồng thời cũng là một phương thức canh tác khẳng định sự sáng tạo, thông minh của những cư dân nơi rẻo cao. Họ đã trồng được lúa nước trên những thửa ruộng bậc thang cheo leo ở giữa trời. (Chương trình ngày 2/9/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung