VOV2 - Hát xoan là hình thái sinh hoạt văn hóa, âm nhạc dân gian thuộc loại cổ nhất của người Việt. Hằng năm, vào mùa xuân, ở nhiều làng quê thuộc tỉnh Phú Thọ, khi mở hội đều có hát Xoan. Chính vì lẽ đó, hát Xoan có sức sống và tồn tại lâu dài, được nhiều thế hệ trong các phường Xoan truyền dạy và bảo tồn đến ngày nay. (Chương trình ngày 5/11/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung