VOV4.VN - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II nhiều ý kiến của các đại biểu đã nói lên sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa và sự đổi của quê hương bản làng. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 8/12/2020)

Toàn cảnh đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần 2 . Ảnh VP

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao