VOV4.VN - Trong một năm, người La chí ở Hoàng Su Phì, Hà Giang đón nhiều lễ tết. Trong đó, Tết Khu cù tê là tết lớn nhất của người La chí. (Chương trình Tìm hiểu Các dân tộc Việt Nam ngày 9/1/2020)


Một nghi lễ cúng tế trong ngày Tết khu cù tê của người La chí. Ảnh Dân trí

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao