VOV2 - Tín ngưỡng phồn thực là sự cầu mong sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật để duy trì nòi giống, mùa màng bội thu. Tín ngưỡng ấy thể hiện trong nhiều nghi thức văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số ở nước ta. (Chương trình ngày 8/7/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung