VOV4.VN - Trong kho tàng văn hóa dân gian của cộng đồng dân tộc thiểu số, dân ca chính là hồn cốt, một trong những điều làm nên bản sắc tộc người. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc VN ngày 19/12)

(Soạn giả Mai Văn Lạng,  Trưởng phòng dân ca, Ban âm nhạc, Đài TNVN cùng các ca sỹ - Ảnh: VOV)

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung