VOV4.VN - Tang lễ của người Chơ Ro là nghi lễ mang đậm tín ngưỡng dân gian. Người Chơ Ro ở Vĩnh Cửu, Đồng nai có những nguyên tắc khi thực hiện nghi lễ tang ma khá độc đáo. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 21/1)

Lễ cúng Yang Pa một trong những nghi lễ quan trọng của người Chơ ro. Ảnh KT

Văn Hải/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung