VOV4.VN - Tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển” thêm một lần nữa được khẳng định tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần III, năm 2019. (Chương trình ngày 27/9/2019)

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019. Ảnh: sonla.gov.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung