VOV4.VN- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 cho thấy tinh thần bất khuất kiên cường và khát vọng thống nhất đất nước của quân và dân ta. Một trong những vùng đất lịch sử thể hiện cho ý chí ấy là Mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng. Tại đây đã ghi dấu ấn của những con người đất Quảng anh dũng, kiên cường.(Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 28/4/2020)

Hồi ức của những người lính về chiến thắng lịch sử. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung