VOV2 - Theo các nhà nghiên cứu văn hóa thì hát "cha-chấp" rất phổ biến, có mặt trong hầu hết các sinh hoạt âm nhạc của cộng đồng người Tà Ôi. (Chương trình ngày 29/7/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung