VOV4.VN - Sống nơi đầu nguồn sông Đà, người Cống ở bản Nậm Khao, Lai Châu, gắn bó cuộc đời với sông nước. Dân ca Cống nhiều bài có nội dung về sông nước. Nghi lễ của đồng bào cũng gắn với sông nước. (Chương trình ngày 30/6/2018)

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung