Tăng ngăn hâi: 8/7/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 7/7, kơvâ khăm pơlât kong pơlê Dak Lak mơnhên kong pơlê kố nếo châ hlo môi ngế dương t^nh [a\ pơrea\ng êi krôk. Kố cho kong pơlê má 4 a kơpong Tây Nguyên (klêi kơ’nâi Dak Nông, Kon Tum, Gia Lai) ai ngế tro tâ pơrea\ng êi krôk. Ngế tro tâ pơrea\ng cho nâ H’Buôn Jê, hdroâng kuăn ngo M’nông, kot mâ hơnăm 1968, ối a [uôn Dieo, cheăm Bông Krang, tơring Lak, kong pơlê Dak Lak.

Séa ngăn pơrea\ng ăm hlo, hdrối [a\ tung pơla tro tâ pơrea\ng, nâ H’Buôn Jê ôh tá lăm u lâi hơngế, ôh tá ối achê [a\ mâu ngế ki nhôm tro tâ pơrea\ng êi krôk. Tiô Tíu xiâm mơdât pơrea\ng Dak Lak, klêi kơ’nâi mơnhên ai mơngế tro tâ pơrea\ng, Tíu xiâm hiăng hnê mơhno kơvâ khăm pơlât tơring Lak tơku\m séa ngăn mâu ngế tro tâ pơrea\ng, séa ngăn mâu ngế ki ối achê ngế ki tro pơrea\ng.

Tơdrêng amê, tung hâi lơ 8/7, Tíu xiâm pơtroh môi khu kăn [o# chu cheăm Bông Krang vâ tơku\m mơdât ôh tá ăm mot lo tung kơpong ai pơrea\ng, xôh pơkeăng kơdê pơrea\ng [a\ po rơdâ pâk pơkeăng vaccine ăm kuăn pơlê tung kơpong.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng