Tăng ngăn hâi: 29/10/2020

 

VOV4.Sedang - Kong pơlê Dak Lak hiăng tơku\m po hneăng hôp mơgêi 5 hơnăm  pêi pro tiô pơkâ 5 dêi Ho#i đong kong pơlê ‘na pơtối rak vế khôi túa le\m tro chêng koăng pơla hơnăm 2016-2020. 

 

 

Dak Lak: Lối 10 rơtal liăn pơtối rak vế chêng koăng

 

 

Pêi pro tiô pơkâ ‘na tơdroăng pơtối rak vế khôi túa le\m tro ‘na chêng koăng, ing hơnăm 2016 troh nôkố, kong pơlê Dak Lak hiăng ăm 26 kơtum chêng koăng, 258 plâ ếo kuăn ngo ăm mâu khu to\n chêng koăng xâp, khu hơdruê xuâng a mâu pơlê hdroâng kuăn ngo ki rêh ối amê. Lâp tung kong pơlê hiăng tơku\m po 12 to lâm hnê to\n chêng ăm vâ chê 500 ngế hriâm, pơtối po mơd^ng, rơtế [ă to\n chêng. Tâi tâng kơxo# liăn pơtối rak vế ‘na chêng koăng tung hơnăm hdrối mê hía nah ai lối 10 rơtal liăn.

A Hneăng hôp, mâu kăn hiăng tơpui tối nhên mâu tơdroăng ki tơ-[rê châ pêi pro [ă ki xahpá, tung pơtối rak vế túa vêa vong ‘na chêng koăng.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định