Tăng ngăn hâi: 2/7/2020


VOV4.Sêdang - Vi [an hnê ngăn kong pơle Gia Lai nếo pơkâ ‘na tơdroăng ki hnê, ki kal dêi tơdroăng kố [ă túa pơkâ tơku\m po tơ’noăng vê rơxế hon đa 2 to chêng hạng A1, rơxế tu tuh hạng A4 ăm mâu hdroâng kuăn ngo ki ôh tá ‘nâi pơchuât, ôh tá ‘nâi chêh nâl Xuăn. Tiah mê, mâu ngế ki rơhêng vâ ai hlá mơ-éa ăm phêp vê rơxế hon đa 2 to chêng hạng A1, rơxế tu tuh hạng A4 chêh inâi a tíu ki pơkâ châ phêp hnê vê rơxế [ă hnê tơku\m.

Tơdroăng ki tơku\m po tơ’noăng lý thuyết tiô túa ki trắc nghiệm a mơ-éa xua tơdroăng ki to\ng kum dêi 2 ngế ki hnê (1 ngế pơchuât [ă 1 ngế hdró tung kơpong ki pơkâ ki ngế tơ’noăng mê rah xo). Vi [an hnê ngăn kong pơlê Gia Lai pơcháu ăm kơ koan ki ai tơdjâk troh tơru\m [ă mâu tơring, cheăm; chêh pro, tơbleăng tung pơla hnê, mâu rơkong kơ-êng xúa vâ hriâm rơbot, tơ’noăng vê rơxế [ă 3 nâl tơpui, Xuăn, Jarai [ă Bơhnéa.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng