Tăng ngăn hâi: 2/7/2020VOV4.Sêdang - Pôa Moon Jae-in, kăn xiâm pơkuâ kong têa Hàn Quốc tối tiah kố pôa Donald Trump, kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih prếi pôa Kim Jong-un, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Triều Tiên kal trâm dêi rơpó hdrối rôh tâ ph^u pôk kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih a khế 11 hơnăm kố.

Kăn xiâm pơkuâ kong têa Hàn Quốc mơ’no tối tơdroăng tơpui kố a hneăng hôp ‘no tơdrêng tung um tơvi [ă pôa Charles Michel, Kăn hnê ngăn Ho#i đong châu Âu, tung mê tối nhên, môi rôh trâm mâ khu kăn xiâm pơkuâ ki pơtối pơla péa ngế kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih prếi Triều Tiên kô kum ‘mâi mơnhông rôh tơpui tơno ‘na trếo tik nik ki trâm tơdroăng ôh tá rơhéa.

Tiô ngế xiâm pho\ tơpui kâ Mih tối, môi rôh trâm mâ khu râ kăn xiâm pơla péa ngế kăn xiâm pơkuâ kong têa kô xơpá vâ châ tơku\m po hdrối hâi khế vâ tâ ph^u pôk kăn xiâm pơkuâ a Mih cho a khế 11 la ngiâ, xua pơreăng Covid-19 dế pro tơ’nhiê tâi tâng mâu hâi khế trâm mâ tơpui tơno tung lâp plâi tơnêi.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng