Tăng ngăn hâi: 25/11/2020


 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 24/11, pôa Nguyễn Quốc Dũng, kăn xiâm pơkuâ SOM ASEAN Việt Nam veăng hôp a rôh hôp tơpui tơno [ă kăn xiâm hnê ngăn ASEAN 2020 tung rôh po Hneăng hôp Um tơvi ASEAN (AMF) rôh má 4. Tơpui a rôh po hneăng hôp, pôa Nguyễn Quốc Dũng tối nhên, inâi hơnăm ASEAN 2020 mơhno tối rơhêng vâ dêi Việt Nam ‘na mơjiâng pro môi pơlê pơla ASEAN tơru\m [ă hbrâ rơnáu trâm, tơkâ luâ mâu tơdroăng pơloăng mơnúa, pêi pro troh tơdroăng ki ‘mâi mơnhông tung tâi tâng.

Kăn pho\ pơkuâ tối nhên, tơdroăng ki kal dêi mơdêk ‘’Tuăn tơmiât pơlê pơla, Pêi pro dêi pơlê pơla’’ xua tơdroăng ki pro ai pơxúa [ă kro mơdro\ng ăm kuăn pơlê [ă rak vế hơniâp le\m [ă mơnhông krá tơniăn tung kơpong.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định