Tăng ngăn hâi: 7/4/2020

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 6/4, a tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ po rôh hôp Chin phuh tiah hmâ ‘na hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế pôi tá tơngôu ‘na tơdroăng ki iâ ngế tâ pơreăng ki nếo [ă pơkâ thế pơtối pêi pro tơdroăng ki klâ ối krê pơlê pơla tiô pơkâ 16 troh hâi lơ 15/4.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế tung pơla 10 hâi la ngiâ, tá khu kăn pơkuâ tơdroăng kal kí, malối cho mâu kong pơlê, kơvâ ngăn pơkeăng, kal séa ngăn tơdroăng, hbrâ rơnáu re\ng mâu tơdroăng, hlá mơ-éa vâ hbrâ ăm tá tơdroăng ki ôh tá tơniăn má péa tâ tú pơreăng Covid-19 môi tiah hên kong têa dế tơbrêi tơbrêh hbrâ mơdât.

Kố cho tơdroăng ki rơkê ple\ng vâ pin hbrâ mơdât pơreăng. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa xuân pơkâ thế, mâu kong pơlê ki ai ngế tâ pơreăng kal mơdêk séa ngăn re\ng má môi ăm mâu ngế ki mơni kô tâ pơreăng. Mâu kong pơlê, pơlê kong kân ai hên kơpong cheăng [ă kơmăi kơmok, ko\ng nhân mê kal pêi pro tro mâu tơdroăng ki hnê mơhno hbrâ mơdât pơreăng, pôi tá ăm pơreăng xông tâ tú tung kơpong ki kố.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng