Tăng ngăn hâi: 31/3/2020

VOV4.Sêdang - Pôa R.Jenrick, Ngế xiâm ngăn ‘na hngêi ối, pơlê pơla [ă khu kăn pơkuâ mâu kong pơlê, tơring dêi kong têa Ănglê hiăng tối pơtâng, tâi tâng tơnêi têa Ănglê dế pơkâ pro tơdroăng ki athế pêi tơdrêng hlối, cho tơdroăng ki tá hâi chói ai tung rơxông hơniâp le\m nôkố. Pôa R.Jenrick tối, chin phuh Ănglê kô ôh tá tah luât klâ ối krê tung pơlê pơla ki hiăng mơ’no pơla hdrối kố nah [ă to lâi măng t^ng la ngiâ ah nếo.

Ănglê mơni kô tơ’lêi tro pơreăng Covid-19 tâ tú a râ ki hên ó hneăng má péa, tâng lơ tah lôi luât mơdât prôk lăm, klêi châ séa mơnhên ngăn kơ’nâi 3 măng t^ng [ă tối tiah kố, kuăn pơlê Ănglê kô athế ăm kuăn pơlê ối dêi tung hngêi, mơdât lo prôk tơku\m pá gong ai 6 khế.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng