Tăng ngăn hâi: 25/12/2020

 

 

 

 

Kong pơlê Kon Tum

Xok tơku\m hên, peăng kơhâi kong rơdâm, peăng kơxêi măng hên tíu ai mêi

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng

Hyôh tô:  Sap ing 27 - 29 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đo# C

Kong pơlê Gia Lai

Xok tơku\m hên, peăng kơhâi kong rơdâm, peăng kơxêi măng hên tíu ai mêi

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng

Hyôh tô:  Sap ing 27 – 29 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đo# C

Krê mâu tơring ối pa mâ hâi lo:

Hyôh tô: Sap 28 - 30 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 21 – 23 đo# C

Kong pơlê Dak Lak:

Xok tơku\m hên, peăng kơhâi kong rơdâm, peăng kơxêi măng hên tíu ai mêi

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng

Hyôh tô:  Sap ing 26 – 28 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đo# C

Kong pơlê Dak Nông:

Xok tơku\m hên, peăng kơhâi kong rơdâm, peăng kơxêi măng hên tíu ai mêi

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng

Hyôh tô:  Sap ing 25 – 27 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đo# C

Kong pơlê Lâm Đồng:

Xok tơku\m hên, peăng kơhâi kong rơdâm, peăng kơxêi măng hên tíu ai mêi

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng

Hyôh tô:  Sap ing 24 – 26 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 18 – 20 đo# C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 19 – 21 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 15 – 17 đo# C

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định