Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Pơtối rôh lăm pôu pêi cheăng a Ko\ng hòa Belarus, hâi lơ 13/12, jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i hiăng tơpui tơno [ă pôa Sergey Nikolayevich Rumas, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Belarus. A rôh tơpui tơno, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Belarus tơpui tơno mâu troăng tơru\m cheăng pơla péa pâ ki nếo pơla péa tơnêi têa. Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Belarus ối tối, ‘na tơru\m cheăng kâ, kơxo# liăn pêi lo ing tê tơmeăm ngi kong têa ê pơla péa tơnêi dế mơnhdêk tiô troăng ki tơniăn [ă péa pâ kal pơtối mơdêk.

 

 

Tâ tá rôh hôp tơpui tơno

 

Belarus hlo kal mơdêk roê ‘mot kế tơmeăm tung la ngiâ dêi Việt Nam môi tiah kơxu, mâu kế tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng dêi Việt Nam. Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa loi tơngah peăng Việt Nam kô re\ng pơkâ tơleăng mâu tơdroăng ki tơvâ tơvân ‘na hlá mơ-éa [ă bruô hlá ăm phêp vâ Belarus chiâng vâ tê mâu hơ’neh mâm, têa tôu ro [ă kế tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng Belarus a Việt Nam.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng