Tăng ngăn hâi: 7/2/2015

VOV4.Sêdang - Mơ’nui kơxê lơ 6 khế 2, poâ Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa veăng leh mơhnhôk ‘’Hnoăng cheăng ki hơniâp le#m kong pơlê Quảng Trị’’ , xua Vi[an kong pơlê Quảng Trị [a\ Kơ koan tơru\m cheăng lâp plâi tơnêi Hàn Quốc a Việt Nam dó inâi, KOICA tơru\m tơku\m po. Tơdroăng ‘’Hnoăng cheăng ki hơniâp le#m kong pơlê Quảng Trị’’  xua Chin phuh Hàn Quốc to\ng kum vâ kơdroh kơtiê [a\ thăm mơdêk tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê, ho\ng túa mơnhông mơdêk thôn pơlê nếo dế pêi pro châ tơ-[rê a kong têa Hàn Quốc. Tâi tâng kơxo# liăn mơ’no cheăng cho lối 11 rơtuh 600 rơpâu dollar Mih, tung mê, Chin phuh Hàn Quốc to\ng kum ôh tá êa tơvêh cho 9 rơtuh 600 rơpâu dollar Mih. Hâi khế pêi pro sap hnăm 2014-2017 mê cho mâu túa mơjiâng mơngế pêi cheăng, ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât, kơdroh tah kơklêa xăm kơtiê [a\ mơnhông tơtêk tung cheăng kâ, mơgrúa le#m kong prâi.

A Sa Ly tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định