Tăng ngăn hâi: 2/12/2020


 

VOV4.Sêdang - Kăn teăng mâ ki ai mâ đi đo dêi Mih a NATO mơnhên, Mih pói tơngah Thổ Nhĩ Kỳ kô re\ng châ hlo tơdroăng ing pơkâ djâ pháu pe\ng [â a rơvâ plêng [a\ răng on S-400 xua Rusi mơjiâng pro vâ djâ xúa. Mih pói tơngah ahdrối vâ krâ pháu hnêa kố, Thổ Nhĩ Kỳ kô vêh tơmiât nhên, tơdrêng amê tơvêh pơkâ ki kong têa kố hiăng tơbleăng ăm pêi pro ‘’ôh tá tro’’.

A khế 10 kố nah, Khu xiâm pơkuâ lêng Thổ Nhĩ Kỳ tơbleăng tối nhên, Thổ Nhĩ Kỳ pói tơngah NATO kô mơ’no mâu troăng pêi teăng ki krâ pháu hnêa pe\ng châk troh hbo plêng [a\ răng on S-400, ôh tá hdreăm hôu tơdjâk troh tơdroăng rôe pháu hnêa, kơno\ng ing Rusi.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định