Tăng ngăn hâi: 21/10/2020

 

VOV4.Ssêdang - Hâi lơ 20/10, a plông kân Lâm Viên pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, kong pơlê Lâm Đồng, Khu xiâm ngăn Ko\ng an tơru\m [ă Ko\ng an kong pơlê Lâm Đồng pơxiâm po Hneăng tơ’noăng pe\ng hnêa, tơvoh ăm khu lêng pơtối tơplâ tung Ko\ng an kuăn pơlê rôh má môi hơnăm 2020. Hneăng tơ’noăng kố tơku\m lối 700 ngế tơ’noăng dêi 36 khu lo ing mâu khu ki pêi cheăng ối tung khu xiâm ngăn Ko\ng an [ă ko\ng an mâu kong pơlê sap ing Nghệ An vêh ngi peăng hdroh.

 

 


Pơxiâm po Hneăng tơ’noăng pe\ng hnêa, hriâm tơvoh Ko\ng an kuăn pơlê hơnăm 2020

 

 

Tung 3 hâi, mâu khu ki tơ’noăng kô tơ’noăng a 2 tơdroăng: Tơvoh [ă pe\ng hnêa. Hneăng tơ’noăng pe\ng hnêa, tơvoh kố cho vâ mơnhên tối klêi kơ’nâi, rơkê ple\ng tung rôh hnê hriâm, tơvoh ko\ng an kuăn pơlê; veăng kum mơdêk tơdroăng tơ’noăng hriâm pât châ chăn, ivá khên tơnôu, mơdêk ivá rơdêi dêi khu lêng ko\ng an, pêi pro tro hnoăng cheăng kal kí châ Đảng, Tơnêi têa pơcháu. Kố xuân cho rôh vâ khu lêng ko\ng an khe\n kơdeăn ivá rơdêi tung rôh tơplâ mơdât mâu ngế pro xôi.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định