Tăng ngăn hâi: 14/1/2021


VOV.Sêdang - Hâi lơ 13/1, a Ko\ng ti tơlo liăn pêi chiâk deăng xúa kơmăi kơmok rơxông nếo Trung An, pơlê kong kân Cần Thơ, Khu xiâm pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng [a\ mơnhông thôn pơlê tơru\m [a\ Vi [an tơku\m po Leh tê phái ngi kong têa ê tung apoăng hơnăm 2021 dêi Việt Nam troh a kong têa Malaysia [a\ Singapore ai 1.600 ta#n.

A leh tê phái ngi kong têa ê ki apoăng hơnăm 2021, pôa Lê Quốc Doanh, Ngế xiâm pho\ pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng [a\ mơnhông thôn pơlê tối ăm ‘nâi, Khu xiâm ngăn ‘na chiâk deăng [a\ mơnhông thôn pơlê đi đo môi tuăn [ă mâu khu tê mơdró, mâu kong pơlê mơjiâng troăng tơru\m pêi kâ vâ mơjiâng tơmeăm ki dâi le\m [a\ tơniăn.

Pôa Lê Quốc Doanh mơnhên tối, tê phái ngi kong têa ê xuân pơtối tâk, pak^ng mâu kong têa ki hmâ tê mê mâu kong têa ki ê xuân châ tê hên há. Xua mê, mâu kong pơlê, khu tê mơdró kal tơmâng troh tơdroăng pêt tơmeăm khoăng tiô troăng hưh cơ, tơmeăm krúa le\m kơnâ yă, rế tơniăn le\m [a\ kong prâi.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định