Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Đảng [o# Pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa, kong pơlê Dak Nông nếo tơku\m po Hneăng hôp khu kăn rôh má 12, hneăng hơnăm 2020 – 2025. Hneăng hơnăm hdrối kố nah, cheăng kâ dêi pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa pơtối hlo mơnhông, tơdroăng cheăng hơ’lêh tro troăng, [ă ki rơdêi tâk rêm hơnăm châ 14,6%.

 

Khu râ kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng [o# hneăng nếo pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa

 

Hnoăng cheăng mơjiâng Đảng [ă khu pơkuâ tơdroăng kal kí châ tơtro\ng khât. Hneăng hôp mơnhên, tơdroăng ki pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa nếo chiâng pơlê kong kơdrâm ối tung tơnêi têa, kô pro tơ’lêi hlâu ăm hên ivá ăm hơnăm 2020 – 2025.

Hneăng hôp hiăng môi tuăn pơkâ mơ’no 5 hnoăng cheăng ki kal [ă 4 tơdroăng ki xiâm vâ mơnhông tung 5 hơnăm la ngiâ. Tung mê ki xiâm cho tơtro\ng mơjiâng kơpho# Gia Nghĩa ngiât, krúa, le\m, rơkê, mơ-eăm pêi klêi mâu tơdroăng pơkâ dêi kơpho# túa má 2.

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng