Hơdruê hdroâng: Bơhnéa - Khu mơđah: Đinh Thị Panh – Đinh Thị Pế - Đinh Thị Păm – Đinh Thị Đéch

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng