Hing ang amăng hrơi: 9/7/2020

VOV4.Jarai - Tui Gong phun pơtui jua pơhiăp KBS lơ 8/7, Khua ding jum ling tơhan dêh ]ar Hàn Quốc hăng Khua git gai tơhan Hàn Quốc – Mi pơphun jơnum jec\ amec\ [ơi Puih kơđông tơhan plơi prong jưh jom Seoul, Hàn Quốc.

 

Tơlơi lăi nao amăng mông jơnum anai [u hơmâo lăi pơhmư\ ôh, samơ\ năng ai `u khua mua dua bơnah pơc\rông sai kơ bruă pơto\p tơhan dua bơnah tui ako\ bruă blan 8 anai hă [u\.

 

Khul pơlir hơbit tơhan Hàn Quốc – Mi glăk bơkơtuai hơdră pơhrăm tơhan [ơi puih kơđông tơhan dua bơnah amăng hơdôm blan rơnuc\ thun, kơplah wah blan 8 pơ anăp.

 

Khă hnun, dua bơnah ăt aka [u pơsit lơi kơ bruă pơhro\ trun mrô tơhan ba pơhrăm [udah pơhrơ\i, kơdun glăi dong bruă pơto\p tơhan hă [u\.

 

Hlâo kơ anun, Khua git gai tơhan Hàn Quốc – Mi pơmin: Khă pơhro\ trun mrô tơhan ba pơto\p, tơhan dua bơnah ăt pơ[ut pơhrăm hro\m mơn c\i sem lăng tơlơi rơgơi, kơjăp bruă pơgang mơng ling tơhan. 

VOV

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: