Hing ang amăng hrơi: 21/12/2020

VOV4.Jarai - {ơi anom wai lăng bruă pơkra phim kual Dăp Kơdư pơ\ plơi prong Buôn Ma Thuột, Anom wai lăng bruă pơkra phim gum hrom hăng Gơnong bruă bôh thâo bơkơjăp drơi jăn hăng tuai ]ua\ ngui tơring ]ar Daklak pơphun pok phun “Rơwang hrơi tơjuh hơdor glăi 76 thun hrơi pơdo\ng Khul ling tơhan mơnuih [ôn sang dêh ]ar Việt Nam (21/12). Anai le\ bruă mă anăp nao ]ơkă mơ-ak Jơnum prong Ping gah đơ đam dêh ]ar ta tal 13.

Amăng mông ngă lơphet phim hơdor glăi 76 thun hrơi pơdo\ng Khul ling tơhan mơnuih [ôn sang dêh ]ar Việt Nam pơphun mơng lơ 19-26/12/2020, mơnuih hor kơ phim [ơi Daklak lăi ha jăn hăng hơdôm bôh tơring ]ar kual Dăp Kơdư lăi hrom amra lăng [uh dua mơta phim: “Truyền thuyết về Quán Tiên”, “Lính Chiến”; hăng phim djă pioh gru grua “{ing ta le\ ling tơhan ]ơđai sang hră gưl dlông”.

 

Anai leng kơ hơdôm phim lăi nao tơlơi blah ngă, lăi kơ ling tơhan Wa Hồ amăng rơnuk blah ngă hăng rơwang tơdơi kơ lo\n ia tlaih rơngai./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương