Hing ang amăng hrơi: 19/1/2021


VOV4.Jarai - Tom brơi lơ 18/1, Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Kha] ha amăng ple\ lăi pơtong dua bơnah pơtrun bơtơhmal hăng [ing khua mua dêh ]ar Mi bơdjơ\ nao tơlơi Đài Loan hăng Hồng Kông. Mơnuih truh pơhiăp mơng Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Kha] Hoa Xuân Oánh lăi le\, bruă bơtơhmal mơng Mi lom lơ 15/1 hmâo tek rơwek nao laih bruă mơng Hồng Kông hăng tek rơwek nao [u kư guam bruă amăng lo\n ia ara\ng hăng tơlơi amăng tơlơi phiăn mơng lo\n ia anai. Yua anun, hrom hăng bruă hơngah hăng [om đ^ kơtang tit, Bắc Kinh hmâo lăi pơthâo laih tơlơi pơtrun “bơtơhmal” hăng Mi. Hlâo kơ anun, mơnuih truh pơhiăp hơdôm [irô gơgrong tơlơi [ơi Hồng Kông dêh ]ar Kha] ăt ha amăng ple\ truh pơhiăp lăi nao mơn kơ tơlơi pơtrun bơtơhmal mơng Mi, hrom hăng anun iâu anai le\ hơdôm bruă mă [u hmâo bôh than ôh hăng lăi, tơlơi “ngui” bơtơhmal truh mông tơglưh trun laih./.

 

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương