Hing ang amăng hrơi: 22/5/2020

VOV4.Jarai - Amăng abih tih rơnoh s^ mơdrô bơnga [ơi tơring c\ar Lâm Đồng, bơnga cúc s^ mơdrô lu hloh giăm 25%, bơnga cẩm chướng 4%, bơnga hồng rơbêh 2,4%.

 

Biă mă `u pơđ^ kyar mă yua boh thâo pơjeh phun bơnga, s^ mơdrô pơjeh bơnga truh pơ giăm 62% amăng abih tih rơnoh s^ mơdrô bơnga amăng Lâm Đồng hăng hơdôm djuai bơnga anun le\ bơnga lan, thủy tiên, hơdôm hla rok dưm ngă hiam hăng sa, dua pơjeh bơnga pơko\n.

 

Anai le\ tơlơi yôm phun kiăng Lâm Đồng anăp nao pla pơjing pơjeh bơnga s^ mơdrô kiăng kơ hơkru\ glăi ano\ răm rai yua kman Covid-19 ngă kơ lu pơjeh bơnag hro\ trun nua do\ 90% hăng lu mơnuih [on sang, anom bơwih [ong s^ mơdrô bưp tơnap tap.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: